Монголын 9 гайхамшиг

Хүрэх газар
Хүссэн хугацааг та сонго
Хүсэлт тань бид нийцүүлнэ

Хайр энэрэл
Энх тайван
Инээмсэглэл

Who lives see much
Who travels sees more

/

Блог